-AMARA GEMMA NERA-

AMARA GEMMA NERA

(JCH, CH, SK TOP CC´15 Aslan King of NKM Andrax Gold x CH Izzy Magic z Gildii Nieustraszonych)

táto malá temperamentná slečna zostáva v našej chovnej stanici

 Webdesign pre chovatelov